H&L Oppfølging

– et smart ledervektøy som gjør arbeidsdagen mer effektiv.

Huldt & Lillevik tilbyr nå et nytt system for deg som leder. Huldt & Lillevik Oppfølging er et styringsverktøy som forbedrer oppfølging av sykefravær og senker fraværet vesentlig. Det gir oversiktlig kontroll og rapportering på alle nivåer i organisasjonen. Alle ansatte sikres lik oppfølging. Alle myndighetskrav om oppfølging og kvalitet på dokumentasjonen blir ivaretatt. Verktøyet gir tettere og raskere oppfølging av den ansatte, bedre trivsel i avdelingene som følge av et tilrettelagt system, økt kvalitet og kvantitet på dokumentasjonen. Dette er lettfattelig arbeidsredskap for ledere med oppfølgingsansvar.

Huldt & Lillevik Oppfølging er integrert mot Lønn 5.0, men fungerer også mot andre lønnssystemer.

Huldt & Lillevik Oppfølging fordi:

 • Enkel oppfølging av ansatte
 • Senker fraværet vesentlig
 • Rask oversikt, kontroll og rapportering
 • Setter fokus på alle nivåer
 • Økt kvalitet og kvantitet på dokumentasjon
 • God kompetansekartlegging. Leder kan definere egne viktige prosesser han/hun ønsker å følge opp
 • Støtte for påminnelse og samtaler ved ny rekruttering

Gevinster og behov som dekkes av Huldt & Lillevik Oppfølging:

 • Lik behandling av arbeidstakere
 • Tettere og raskere oppfølgning av den ansatte
 • Bedre trivsel i avdelingene som følge av bedre tilrettelagt system
 • Lettfattelig verktøy for ledere med oppfølgningsansvar
 • Mellomleder/avdelingsleder bruker mindre tid på oppfølgningsarbeidet
 • IA-oppfølgning i henhold til myndighetenes krav
 • Færre uføretrygdede
 • Færre arbeidsrettssaker

Produktark

Last ned brosjyre om H&L Oppfølging