Visma Global nyheter

Visma har kommet med en rekke automatiserte løsninger for Visma Global den siste tiden. Vi kan bl.a. nevne AutoInvoice som løser eFaktura (EHF), Autopay som gir automatisk filutveksling med bank når det gjelder remittering og OCR. Ta kontakt med oss for å høre hvordan du kan automatisere dine rutiner.


Visma Autoinvoice – efaktura direkte i ditt økonomisystem

Med Visma AutoInvoice kan du sende og motta fakturaer direkte fra ditt økonomisystem.

 • Send fakturaer som før – elektronisk faktura sendes til de du har avtalt dette med.
 • Valgfri epost-varsling og fakturautskrift
 • Du sparer store administrasjonskostnader.
 • eFaktura er mer effektivt enn tradisjonelt papir og postgang. Fakturaen sendes som en elektronisk fil mellom deg og dine kunder/leverandører.

Hvorfor elektronisk faktura?

Statlige virksomheter og helseforetak er lovpålagt å motta elektronisk faktura på kontrakter inngått etter 01.07.2012. Alle norske kommuner er også anbefalt å gjøre det samme.


Visma Autopay – Helautomatisk betalingsformidling

Den helautomatiske betalingstjenesten Visma AutoPay tar hånd om alle inn- og utbetalinger for et ubegrenset antall kunder. Med Visma AutoPay vil tidsbesparelsene være betydelige, spesielt for regnskapsbyråer og andre bedrifter med mange kunder/bankkonti.

Fordeler

 • Dekker alle norske banker via Nets
 • Større sikkerhet
 • Utbetaling til utlandet
 • Dekker utbetaling, innbetaling og Avtalegiro
 • OCR og Cremul Pluss innbetaling
 • Valgfri godkjenning av betalingsoppdrag i Visma AutoPay eller i Nettbank

Slik fungerer løsningen:

Automatisk transport av betalingsdata begge veier mellom abonnenten (lisensinnehaver Visma) og datamottaker (for eksempel BBS, DnB NOR, Nordea eller Fokus Bank). Alle betalingsdata blir overført via en sikker og kryptert forbindelse til og fra bank/BBS, uten manuelle operasjoner.

Hvem passer løsningen for?

Alle kunder som har mange klienter. En av de største fordelene med Visma AutoPay er at bruken øker med antall kunder/bankkonti, noe som gjør betalingstjenesten helt essensiell for regnskapsbyråer.

Visma AutoPay støtter kun bankkonti i norske banker i Norge. Bankkonti i utenlandske banker kan derfor per i dag ikke benyttes i betalingstjenesten.


Visma Approval – Effektiv godkjenning av fakturaer og reiseregninger

Visma Approval en nettbasert løsning for arbeidsflyt og dokumentgodkjenning for regnskapsbyråets kunder. Med denne løsningen kan kunden enkelt godkjenne sine inngående fakturaer samt reiseregninger på nett.

Fordeler

 • Nettbasert og tilgjengelig på alle enheter
 • Velg ulike godkjennere av ulike fakturaer
 • Data synkroniseres med økonomiløsningen
 • Enkel endring av konteringer for faktura med kommentarer
 • Oversikt over alle fakturaer som er godkjent via Visma Approval
 • Stedfortreder kan benyttes ved ferie/fravær
 • Oversikt over alle involverte i godkjenningsprosessen

Slik fungerer løsningen:

Den som skal godkjenne får e-post når nye fakturaer er klare, og deretter klikker man seg inn i nettløsningen. Der kan man velge å godkjenne, avslå, videresende eller sende et dokument til andre for gjennomgang.

Oppgaver som godkjennes i Visma Approval er synkronisert med regnskapsbyråets systemer for regnskap, lønn og dokumentflyt. Dette sikrer at ditt regnskapsbyrå kun gjør utbetalinger som er godkjent av kunden.

Hvem passer løsningen for?

Løsningen passer for kunder av regnskapsbyrå som har behov for enkel og effektiv godkjenning av fakturaer og reiseregninger. For å kunne bruke Visma Approval forutsettes det at byrået bruker Visma Dokumentsenterversjon 5.65 (eller nyere) eller Visma.net Financials. Løsningen kan også integreres med Visma.net Expense for godkjenning av reiseregninger.