SuperOffice

effektiviserer prosessene innen salg og kundedialog

Et godt økonomisystem hjelper bedriften å holde kontroll på kostnadene. Et godt verktøy for salg og kundedialog gir bedre kontroll på inntektene.

Å utvide økonomisystemet med CRM-funksjonalitet gjør det enkelt å effektivisere bedriftens salg og kundedialog. Mange manuelle rutiner blir borte, kostnadene redusert. Og nye muligheter dukker opp. Å jobbe mer strukturert med kundene, selve grunnlaget for bedriftens inntjening, gir resultater på alle fronter.

SuperOffice kan integreres med de fleste ERP systemer..

5 gode grunner

 • Øk inntjeningen – jobb målrettet med de mest lønnsomme kundene
 • Ta kontroll over verdiene – ha én felles kundebase for hele bedriften
 • Spar tid – jobb smartere med integrert dataflyt mellom økonomi og salg
 • Selg mer – gi selgerne et verktøy som gjør dem mer effektive
 • Få resultater på kort sikt – kom raskt i gang med lav brukerterskel

Få kontroll på inntektene

Er det egentlig noe grunn til at bedriften ikke skal ha like god kontroll på inntektene som på kostnadene?

Eller sagt på en annen måte: hvorfor rapporterer ikke salgsavdelingen like detaljert og systematisk som økonomiavdelingen? Hvorfor er det ingen som krever at det skal være like mye struktur på inntekstkontrollen som på kostnadskontrollen?

Mye handler om tradisjon og bedriftskultur. Men like mye handler om at salgsarbeidet i mange bedrifter ikke er sentrert rundt et styrende verktøy. SuperOffice er et slikt verktøy. Det gjør det mulig å systematisere rutinene og prosessene i ”front office”, på samme måte som økonomisystemet strukturerer bedriftens ”back office”-prosesser. Og med et enkelt bruker-grensesnitt og en lav brukerterskel er det lett for alle involverte å bruke løsningen som gir bedre styring og kontroll på inntektene:

 • Mer effektive salgsprosesser
 • Målrettet og kostnadseffektiv markedsføring
 • Full rapportering til ledelsen på inntekter
 • God oversikt over lønnsomme prosjekter
 • Et verktøy for bedre kundeservice
 • Systematisk kundedialog og kundepleie

Øk inntjeningen

jobb målrettet med de mest lønnsomme kundene

Alle vet at man skal ta godt vare på kundene. Og det er en kjensgjerning at det koster mer å skaffe nye kunder enn å videreutvikle de man allerede har. Men ikke alle vet hvordan de kan gjøre det effektivt, systematisk og med resultater.

Stikkordene er kunnskap og tilgang på oppdaterte tall. Da kan selgere og ledelse ta riktige beslutninger om hvilke kunder bedriften tjener mest på, og hvilke det ikke er lønnsomt å bruke tid på. Med et CRM-verktøy som er integrert med økonomisystemet kan selgerne gjøre enkle spørringer i kundereskontroen. Dermed får de oppdatert informasjon som de kan bruke i salgsarbeidet.

Eksempler på hvordan bedriften kan bruke informasjonen fra CRM- og økonomisystemet

 • Kategorisere, og prioritere, kunder basert på omsetning.
 • Alltid ha oppdatert status på ordre og faktura når de ansatte er i dialog med kunden.
 • Enklere segmentering for bedre resultater på kryssalgsaktiviteter.

Et CRM-verktøy gir bedriften ikke bare den informasjonen som trengs for å målsette kundearbeidet, det inneholder hjelpemidler som skal til for å nå målene.

Spar tid

jobb smartere med integrert dataflyt mellom økonomi og salg

Registreres kundedata flere ganger, i forskjellige systemer? Hva er rutinene for endring og vedlikehold av kundeopplysninger? Hvor mange Excel-lister sirkulerer mellom salg og økonomi hvert år? I hvor mange versjoner?

Med et CRM-system som er integrert med økonomisystemet automatiseres mange slike manuelle rutiner. Alle tilbud, åpne ordre, fakturaer og transaksjoner på hver enkelt kunde er tilgjengelig i begge systemer. Kundedata kan registreres og vedlikeholdes fra begge systemer. Den integrerte dataflyten gjør arbeidsflyten mer effektiv. For eksempel kan potensielle nye kunder enkelt overføres fra CRM-systemet til økonomisystemet når de blir kunder.

Selg mer

Gi selgerne et verktøy som gjør dem mer effektive

Når selgerne jobber mer effektivt, blir salget også mer effektivt. Det vil igjen gi utslag på omsetningen. Men for å oppnå slike resultater er det ikke nødvendig å gjøre om på alle arbeidsprosessene og rutinene i salgsavdelingen. Det holder å begynne med noen små endringer, som de aller fleste selgere vil sette pris på. Et CRM-verktøy inneholder mye smart funksjonalitet, som hver for seg vil forenkle hverdagen til hver enkelt selger, slik at de selger mer.

Eksempler på hjelpemidler som gjør hverdagen enklere

 • Dokumentmaler finnes tilgjengelig i ett felles system.
 • All historikk på kunden er tilgjengelig for alle som jobber på kunden.
 • Hver selger kan enkelt sette opp sine huskelapper og ”remindere.”
 • Alle relevante kundedokumenter er enkelt tilgjengelig fra kundebildet.
 • Alle funksjonene har et intuitivt brukergrensesnitt, noe som gjør det enkelt å lære seg.

Få resultater på kort sikt

Kom raskt i gang med lav brukerterskel

Å bruke verktøy for å strukturere, systematisere og effektivisere arbeidsprosesser forutsetter at bedriftens medarbeidere bruker det. Da er det viktig at terskelen for å prøve det ut er lav. For når funksjonene først er tatt i bruk vil både de ansatte og ledelsen raskt oppdage gevinstene ved CRM-løsningen. Brukergrensesnittet i SuperOffice er utviklet for å forenkle hverdagen til salgsorienterte bedrifter. Og det forbedres stadig, basert på tilbakemeldinger fra tusenvis av brukere.

CRM-løsningen har fått flere utmerkelser for sitt brukervennlige grensesnitt. Det er også integrert med MS Office-verktøyene, noe som også bidrar til at det raskt blir en del av hverdagen til de ansatte som er involvert i kunderelaterte prosesser og rutiner.