Visma Business

Effektiv økonomistyring gir grunnlag for vekst

Et kraftig, funksjonsrikt og fleksibelt forretningssystem som er integrert med relevante systemer er grunnlaget for effektiv forretningsdrift og økt verdiskapning. Visma Business er Nordens mest brukte økonomisystem, og har over 40 000 brukere, fordelt over 10 land.

Administrasjonsverktøyet i Visma Business er velutviklet, og systemet egner seg for store driftsmiljøer. Det har vunnet særlig innpass blant regnskapsbyråer, og over 100 000 selskaper har på en aller annen måte befatning med Visma Business.

Kraftig og fleksibelt

VBmodell_120Visma Business er funksjonsrikt og godt gjennomtenkte rutiner. Dermed støtter det alle de vanligste prosessene i en bedrift. Det er lett å tilpasse etter brukernes behov. Skjermbildene og behandlingsreglene kan skreddersys den enkeltes medarbeiderens behov og arbeidsoppgaver.

Et kraftig og fleksibelt forretningssystem

Et godt forretningssystem utvikler seg i takt med virksomhetens behov, det kan tilpasses mange forskjellige brukergrupper, og det støtter alle de viktigste prosessene og rutinene innen regnskap, økonomistyring og logistikk.

Funksjonene i Visma Business er utformet slik at de enkelt kan tilpasses virksomhetens egne prosesser og rutiner. Systemet er bygget opp fleksibelt, og kan utvides med mye forskjellig tilleggsfunksjonalitet, når behovene melder seg. Dessuten kan det integreres med praktisk talt alle komplementerende systemer virksomheten kan ha brukt for. Slik at dere kan leve lenge med systemet uten å måtte investere i kostbare utviklingsprosjekter i framtiden.

Det er også enkelt å skreddersy Visma Business til forskjellige brukergrupper. Menyer, skjermbilder og behandlingsregler kan tilpasses medarbeidernes ulike behov og arbeidsoppgaver. Enkeltbrukere kan skape sine personlige oppstartsbilder med direkte tilgang til eget arbeidsvindu.

Når man skal bearbeide dataene er det mulig å velge mellom tabellformat og skjemaformat. Utseendet på skjermbildene kan forandres, felt og kolonner kan legges til eller skjules, tabeller kan kobles sammen – og så videre. Det er også verdt å notere seg at alle de tilpassede skjermbildene forblir slik de er, upåvirket av senere oppgraderinger av systemet.

Regnskap

Mange av Norges ledende regnskapskjeder har valgt Visma Business. I dialog med brukerne videreutvikler vi kontinuerlig systemets regnskapsfunksjonalitet. Det har gjort Visma Business til et komplett og nøye utprøvd økonomistyringssystem.

Systemet har omfattende funksjoner for effektiv og kontrollert styring av hovedbok og reskontro, brutt ned på 12 ansvarsenheter. Funksjoner for periodisering og fordelingsnøkler som splitter kostnader og inntekter riktig på ansvarsenhetsnivå sikrer et riktig resultatregnskap. Mva. kan overføres til Altinn elektronisk.

Elektronisk dokumenthåndtering

Elektronisk forretningsdrift handler om å ta i bruk ny teknologi for å skape nye enklere arbeidsprosesser. I Visma Business er det tre muligheter for elektronisk og automatisert håndtering av fakturaer og andre bilag.

Den første er en løsning for håndtering av elektroniske fakturaer. Den andre er outsourcing av skanning av fakturaer, som så importeres i den første løsningen. Og den tredje muligheten er en fullautomatisert og utveksling av elektronisk fakturadata direkte mellom leverandørenes og innkjøperes systemer.

Logistikk

Detaljkontroll på vareflyt, innpris og fortjeneste

God logistikk dreier seg om å ha gode prosesser for å styre innkjøp og lager i samspill med ordrebehandling. Det handler om å ha full kontroll på innpris og fortjenester, og å levere riktige varer til riktig kunde til riktig tid. Visma Business gir deg full kontroll på hele verdikjeden, fra ordre til innkjøp og lager.

Funksjonsrikt og fleksibelt

Visma Business gir deg mulighet for å effektivisere logistikkprosessene mellom virksomheten, leverandører og kunder, uavhengig av størrelse på vareutvalg eller ordrestrøm. Mulighetene for skreddersøm tilfredsstiller krevende kunder med kompliserte logistikkprosesser. Systemet har integrasjoner mot fagsystemer som strekkode, materialstyring og produksjonsstøtte. Automatiseringen av den elektroniske handelen mellom innkjøpere og leverandører muliggjøres også med EDI fra Visma.

Kontroll over alle bevegelser

Effektive logistikkprosesser handler om både økonomi og service. Logistikkfunksjonaliteten i Visma Business hjelper deg å holde orden i varehyllen og gir deg kontroll over alle bevegelser på lagerbeholdningen. Lageret følger FIFO-metoden og varebeholdningen gjenspeiler alltid korrekt verdi i finansregnskapet. Salgsprisene styres gjennom en fleksibel pris- og rabattmatrise. Løsningen gjør det lett å få et tydelig driftsbilde på tvers av funksjonene i selskapet.

De gode grunnene

  • Kontroll over hele ordreprosessen, fra tilbudsordre til produksjon og innkjøp
  • Full lagerstyring etter FIFO-metoden
  • Håndterer alt fra enkel timefakturering til omfattende lagerstyring
  • Alltid nødvendig støtteinformasjon under registrering
  • God oversikt med støtterapporter sikrer punktlighet og profesjonell service

Rapportering

Systemet har omfattende og utbyggbare rapporteringsmuligheter, og kan produsere alt fra enkle standardrapporter til mer komplekse styringsrapporter.

Visma Business gir deg god rapportstøtte på driftssiden i reskontroarbeidet, på salget og på de aspekter som vedrører vareflyten i selskapet. Ved hjelp av funksjonene for utvalg og sortering får du innsikten du søker.

Rapportene kan lagres i PDF-format og sendes som e-post til mottaker.

Rapporter fra Visma Business til Exce

l Data fra Visma Business kan enkelt eksporteres til Excel-filer, eller overføres direkte til Excel ved hjelp av klipp og lim, slik at dataene kan behandles videre der. Dette er standardfunksjoner som er tilgjenglig overalt i programmet. Med modulen Excel AddIn for Visma Business kan man også bygge strukturerte regnskapsrapporter i Excel med automatisk oppdatering av data.

Netthandel

Ifølge SSB handler 8 av 10 nordmenn på nettet, mens bare 2 av 10 bedrifter selger varene og tjenestene sine på Internett.

Visma har gode løsninger for netthandel som gjør det enkelt å utvide salgskanalene og gi kundene tilgang til ”butikken” 24 timer i døgnet året rundt. Når nettbutikken er fullintegrert med økonomisystemet effektiviseres handelen betraktelig, siden all registrering og vedlikehold av kunde- og produktdata gjøres kun ett sted én gang.

Timehåndtering

Det er mange fordeler ved å ha en funksjonalitet for timeregistrering og timehåndtering integrert i et økonomi- og logistikksystem. Det gjør datafangsten enklere og den videre bearbeidingen mer effektiv.

Lett å føre timer

Mange yrkesgrupper har behov for tilgang til både logistikkfunksjonaliteten og timeregistrering i løpet av en arbeidsdag. I Visma Business finnes det i ett og samme skjermbilde. Det vil gjøre hverdagen enklere for de som registrerer både materialforbruk og timer, for eksempel serviceteknikere eller elektromontører.

Effektiv viderebehandling

Timelistene holdes a jour i forhold til prosjektaktivitet og kan oversendes for videre godkjenning. Prosjektkostnadene fanges dermed raskt opp, samtidig som fakturagrunnlaget oppdateres. Timer som ikke godkjennes kan returneres med kommentarer. Registrerte timer kan også danne grunnlaget for medarbeiderens lønn, med egne rutiner for å håndtere overtid.

Fakturering

Medarbeideren kan registrere endringer i varebeholdningen, og andre utlegg i oversiktlige skjermbilder. Timer, produkter og øvrige utlegg blir fanget opp på et tidlig tidspunkt og tatt med i fakturagrunnlaget. En fleksibel pris- og rabattmatrise styrer hvilke priser som skal benyttes.

Visma Business gir deg kontroll på prosjektene. Prosjektinformasjon om medarbeidere, timer, aktiviteter, kostnader, prosjektdokumenter, utfakturerte beløp, ordrereserver og prosjektstatus mot budsjett finner du gjennom å søke i oversiktlige skjermbilder. Med en løpende lønnsomhetsberegning kan du iverksette tiltak på riktig tidspunkt. Øvrige prosjektkostnader føres mot riktig prosjekt i alminnelig bilagsbehandling. Du kan også lett viderefakturere eller internfakturere mellom avdelinger.

Integrert salgs- og markedsstøtte (Visma CRM)

Visma CRM gir full oversikt over alle dine kunder og forbindelser, og hjelper deg med å ivareta alt fra bearbeiding av potensielle salg til service og pleie av eksisterende kunder. Løsningen gir en felles plattform for hele bedriften i kommunikasjonen med nye og eksisterende forbindelser. Med Visma CRM integrert med Visma Business er det enkelt å få tilgang på alle økonomiske nøkkeltall om de enkelte kundene. Det gjør at man kan konsentrere seg om de kundene som til enhver tid er de mest lønnsomme.

Lønn og reiseregning

Visma Lønn er tett integrert med Visma Business. I praksis innebærer dette at brukerne automatisk har tilgang på felles kontoplan, kostnadsbærere og ansatte. Visma Lønn kan motta timer for avlønning og sender regnskapsdata tilbake til Visma Business.

Hvert år gjøres det omtrent 5 millioner yrkesreiser i Norge. Størstedelen av reiseregningene fylles ut manuelt, men det finnes en løsning som gjør prosessen mye enklere og raskere. Med en webbasert løsning for reiseregninger og utlegg sparer virksomheten tid og penger. Resultatet er automatisering av mange manuelle rutiner. Registrering av reiseregninger og utlegg går enklere.

Data registrert ett sted er umiddelbart tilgjengelig i hele systemet. Attestering og godkjenning av reiseregninger og refusjoner skjer elektronisk. Og overføringen til lønnskjøring og regnskap skjer automatisk.