Visma Global

Effektiv økonomistyring med standardiserte rutiner

Visma Global er et helhetlig økonomisystem som gir deg full kontroll over bedriftens verdier. Verktøyet har avanserte funksjoner, fra gjennomgripende multirapportering og dybdenavigering i tallmaterialet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering. Visma Global er god økonomi.

Det finnes noen måter å gjøre ting på som er mer effektive enn andre. Det finnes standarder for hvordan man bør jobbe mest mulig effektivt. Visma Global er et resultat av mange års erfaring og dialog med over 20 000 brukere. Et standard økonomisystem skal gi effektiv støtte til alle økonomifunksjoner i en virksomhet.

Bred funksjonalitet og brukervennlige skjermbilder

Visma Global inneholder spørrerutiner for alle oppgaver innen regnskap, økonomi, logistikk, time og kasse. Skjermbildene følger arbeidsprosessen og effektiviserer hverdagen til alle de som bruker systemet. Et kraftig rapporteringsverktøy og mulighet for integrert salgs- og kundestøtte gjør Visma Global til et komplett forretningssystem for små og mellomstore bedrifter.

Regnskap

Regnskapsfunksjonaliteten tar utgangspunkt i en ”best practice” – tilnærming. Alle rutinene er tilpasset den måten de aller fleste utfører de forskjellige praktiske oppgavene inne regnskap.

Det gir deg og brukerne den tryggheten dere trenger. De brukervennlige skjermbildene effektiviserer registreringer, spørringer og andre rutiner. Arbeidsflyten blir bedre og raskere. Standardiserte rapporter gjør det enklere å hente ut de vanligste og mest relevante tallene.

De gode grunnene

 • Elektronisk lagring med full utskrift av buntjournaler i ettertid
 • Enkle selekteringsverktøy i spørrebildene
 • 9 dimensjoner
 • Online oppdatering av valuta fra Norges Bank
 • Tilpasset Altinn

Logistikk

Full oversikt med brukervennlige skjermbilder

Logistikkfunksjonaliteten i Visma Global er også preget av brukervennlige standardrutiner som dekker behovene for nesten alle varehandelsbedrifter.

Rutinene for tilbud og ordre følger arbeidsflyten i virksomheten. Tilbud- og salgsordrerutinen gir brukerne tilgang til all informasjon de trenger for å yte god service: raske oppslag mot fakturahistorikk, ordrehistorikk, leveringsstatus, prisavtaler og kredittopplysning.

Dette bidrar til at ordrekontoret raskere kan håndtere kundene med riktigere informasjon. Løsningen støtter flere lagerprinsipper og gir deg tilgang til alle lagre og varebevegelser.

Du får lagertellingslister rett på skjerm, som gjør det enkelt å justere for svinn og avgang. Kraftige søkemuligheter gir deg dessuten øyeblikkelige svar.

De gode grunnene

 • Full kontroll på ordreflyten fra tilbud til fakturering
 • Informative skjermbilder gir deg kontinuerlig kontroll og forbedret kundeservice
 • Flere lagerprinsipper
 • Full kjedehåndtering
 • Send alle dokumenter med e-post
 • Avtaleordrefakturering og eFaktura
 • Online oppdatering av valuta fra Norges Bank
 • Visma Kredittopplysning

Høy kvalitet på grunndataene

Riktig oppdaterte grunndata er en forutsetning for å ha god kontroll. Mange brukere av økonomisystemer er vant med problemstillinger knyttet til duplikater og annen feilinformasjon.

I Visma Global er det flere valideringsverktøy som er innebygd i rutinene og arbeidsprosessene. Et eksempel er valideringsregler om at organisasjonsnummer må fylles ut på alle kunder og leverandører som registreres i systemet.

Adgangskontroll bidrar også til optimal kvalitet på grunndataene. Visma Global er dessuten integrert med Visma CRM, noe som gjør at endringer på kundedata foretatt av salgsapparatet automatisk oppdateres i økonomisystemet, og omvendt.

Rapportering

Rapporteringsmulighetene i Visma Global er mange og tilfredsstiller alle tenkelige behov en bruker kan ha. For det første finnes det standardrapporter til de mest vanligste formene for regnskapsrapportering. I disse rapportene kan dere selvfølgelig velge andre parametere.

Rapporter tilpasset egne behov

Den andre måten å hente rapporter fra Visma Global på er en spørrerutine vi har kalt Statis-Ticker. Med denne funksjonaliteten kan brukerne selv tilpasse de rapportene de vil ha ved å definere en mengde foreslåtte parametere i systemet. Disse kan lagres som egne maler, slik at det går raskt å hente ut de definerte rapportene ved behov.

Multirapportering

For det tredje har Visma Global en multirapporteringsfunksjon som gjør det mulig å hente ut rapporter langs flere dimensjoner. Dette tilfredsstiller alle behovene en avansert bruker kan tenkes ha, så som forskjellige sammenstillinger av regnskapstall med salgstallstatistikk.

Alle rapportene i Visma Global kan eksporteres til Excel for videre bearbeidelse.

Kasseløsning

100 % integrert med logistikken

Kassefunksjonen er innebygd i Visma Global, og kan integreres med kasseutstyr, så som kassedisplay, kasseskuff, kasseskriver, strekkode og online bankterminal.

Løsningen egner seg spesielt godt for faghandelsbedrifter. Den gjør det enkelt å ha oversikt over kasseavstemmingen, og økonomisystemet er alltid oppdatert. Funksjonaliteten omfatter bl.a. rabattmatriser og overføring til faktura. Løsningen inneholder også funksjonalitet for håndtering av gavekort og tilgodelapp.

Timehåndtering og prosjektstyring

Timefunksjonaliteten i Visma Global inneholder et verktøy for registrering av timer på web. Løsningen gir også full oversikt over tids- og kostnadsbruken i hvert enkelt prosjekt og totalt i bedriften. Den er spesielt godt egnet for konsulent- og prosjektorienterte bedrifter.

Effektiv dataflyt

Løsningen er en del av økonomisystemet, noe som effektiviserer oppdatering, systematisering og distribusjon av prosjektdata. Et felles register for kunde, prosjekt, avdelinger, ansatte og produkter gir vesentlige tids- og kostnadsbesparelser.

Fleksibel prishåndtering

Priser kan gis overordnet på hele prosjektet, men også helt ned på detaljnivå, så som varierende timepriser på forskjellige konsulentroller eller forskjellige typer aktiviteter. Prosjektet kan faktureres a-konto og avregnes i forhold til brukte timer. Kunden får da en oversiktlig faktura som viser hva som er forhåndsinnbetalt og hva eventuelt differansen er i forhold til timeforbruket.

Full oversikt

På prosjektets webside får ledelsen og prosjektdeltakerne fullstendig oversikt over prosjektet. Her finner dere informasjon om prosjektdata, aktiviteter som skal utføres, deltagere, budsjett, nøkkeltall osv. Dette gir en unik oversikt og grunnlag for tettere oppfølging av prosjektet.

De gode grunnene

 • Prosjektoppfølging og prosjektregnskap med nøkkeltall
 • Timeregistrering med saldering til lønnsarter
 • Håndtering av eksterne kjøp
 • Rapportering
 • Fleksibel fakturering av timer og materialforbruk
 • Prisregulering
 • Inntil fem nivåer i prosjektinndeling

Netthandel

Ifølge SSB handler 8 av 10 nordmenn på nettet, mens bare 2 av 10 bedrifter selger varene og tjenestene sine på Internett.

Visma har gode løsninger for netthandel som gjør det enkelt å utvide salgskanalene og gi kundene tilgang til ”butikken” 24 timer i døgnet året rundt. Når nettbutikken er fullintegrert med økonomisystemet effektiviseres handelen betraktelig, siden all registrering og vedlikehold av kunde- og produktdata gjøres kun ett sted én gang.

Integrert salgs- og markedsstøtte (Visma CRM)

Visma CRM gir full oversikt over alle dine kunder og forbindelser, og hjelper deg med å ivareta alt fra bearbeiding av potensielle salg til service og pleie av eksisterende kunder. Løsningen gir en felles plattform for hele bedriften i kommunikasjonen med nye og eksisterende forbindelser.

Med Visma CRM integrert med Visma Business er det enkelt å få tilgang på alle økonomiske nøkkeltall om de enkelte kundene. Det gjør at man kan konsentrere seg om de kundene som til enhver tid er de mest lønnsomme.

Lønn og reiseregning

Lønn og reiseregning (Visma Lønn og Visma Travel Expense)

Å håndtere reiseregninger og utleggsrefusjoner er en naturlig del av arbeidet med lønn, økonomi og regnskap. Derfor bør systemene snakke sammen. Visma Travel Expense er tett integrert med Visma Lønn og Visma Business.

Med integrerte systemer føres informasjonen kun én gang, ett sted. Det reduserer dobbeltføringer og antall feilkilder. Med full elektronisk flyt av data får alle brukere tilgang til oppdaterte data, satser og variabler. Visma Travel Expense er en ren nettjeneste som er integrert med de norske firmakortutstederne. Dermed kan du ta i bruk kredittkorttransaksjonene dine, når du fører utlegg og reiseregninger, noe som reduserer muligheten for feil ytterligere.

Integrasjon og åpenhet

En av styrkene med Visma Global sine er muligheten for integrasjoner med andre systemer. Med et eget integrasjonslag blir integrasjonsprosessenene og tilpasningene mye enklere, og mindre kostnadskrevende.

Ved siden av integrasjoner med Vismas egne systemer, er det laget mange integrasjoner mellom Visma Global og andre spesialsystemer ute i markedet. Det er en garanti for at Visma Global er et økonomisystem bedriften kan leve lenge med, selv om dere har mange særegne behov og egne fagsystemer.

Eksempler på eksterne integrerte områder

 • Årsoppgjørssystem
 • Fraktsystem
 • Mobile løsninger
 • POS og scanning-utstyr
 • Hotellsystem
 • Produksjon og materialstyring

Ta kontroll over verdiene

Ha en felles kundebase for hele bedriften

Hvis kundene er kjernen i bedriftens inntjening, er det ikke da problematisk at bedriften ikke har en felles kundebase? For hvordan skal bedriften ellers ha full oversikt og kontroll på de viktigste verdiene?

Hva skjer hvis en av selgerne slutter, hvem tar seg av de kundene? Har vi den samme type informasjon om alle kundene våre? Hvilke kunder har kjøpt hvilke produkter? Hvor mange kunder har vi egentlig? Hvor mange er registrert flere ganger? Hvor mange har ikke blitt kontaktet det siste halve året og står i fare for å forlate oss?

Med CRM-verktøy som er integrert med økonomisystemet har bedriften alltid tilgang til all relevant kundeinformasjon. På den måten kan bedriftens viktigste inntektskilde forvaltes og styres slik at bedriften når sine målsetninger.

Noen av fordelene ved å ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om kundene

 • Alle ansatte har tilgang til samme informasjon
 • Informasjonen er til enhver tid oppdatert og riktig
 • Gode analysemuligheter som grunnlag for kundestrategi
 • Tilpasset budskap til målgruppen med segmentert markedsføring