Visma Lønn

Et fullverdig system for moderne lønn og personal

Visma Lønn er et moderne og innholdsrikt lønnssystem, som det er effektivt og intuitivt å arbeide i. Det er grunner nok til at så mange som over 20.000 norske bedrifter, i alle bransjer og størrelser, bruker løsningen. Visma Lønn er fullt integrert med Vismas økonomisystemer og vår webbaserte løsning for reiseregninger og utleggsrefusjoner, Visma Travel Expense.

En helhetlig løsning

En helhetlig løsning

Visma Lønn, en helhetlig løsning for reiseregninger, lønn og økonomi

Å håndtere reiseregninger og utleggsrefusjoner er en naturlig del av arbeidet med lønn, økonomi og regnskap. Derfor bør systemene snakke sammen. Visma Travel Expense er integrert med Visma Lønn og økonomisystemene Visma Business og Visma Global. Med integrerte systemer føres informasjonen kun én gang, ett sted. Det reduserer dobbeltføringer og antall feilkilder.

Her er noen eksempler på hvordan rutinene automatiseres med en helhetlig og integrert løsning

 • All informasjon økonomi oppretter er automatisk oppdatert og tilgjengelig
 • også i lønnssystemet og den webbaserte reiseregningsløsningen.
 • Når en ansatt opprettes får vedkommende automatisk tilgang til å fylle ut egne reiseregninger og vil om ønskelig også overføres til økonomisystemet.
 • Godkjente reiseregninger overføres som lønnstransaksjoner med et tastetrykk, og du har mulighet til å godtgjøre dem hyppigere enn bedriftens avlønninger.
 • Når ansatte registrerer utlegg på web blir dette overført til lønnssystemet for remittering og kostnadsført med mva-håndtering i økonomisystemet.

klode_integrasjon_big

Moderne, innholdsrikt og med mange muligheter.

Det finnes mange oppgaver en moderne lønnsmedarbeider må håndtere. Visma Lønn løser alle oppgavene på en smart måte. Her finner du en oversikt over viktige funksjoner i løsningen og hvordan de løser alle oppgavene.

 • Integrasjoner
 • Altinn
 • Elektroniske inn- og utmeldinger til AA-registeret
 • Elektronisk rapportering av lønnsdata (tjenestepensjon/OTP)
 • Remittere fordringshavere
 • Full historikk
 • Sporing av data
 • Ny lønnskjøring før den forrige er godkjent
 • Fravær, registrering og oppfølging
 • Omfattende personalmuligheter
 • Rapporter og data til Word, Excel og PDF
 • Lønnsendringer via Excel
 • Integrert timeregistrering (inkl. lønnstransaksjoner fra Excel)
 • Ut- og innlesing av data

Full historikk

Med Visma Lønn kan alle rapportene kjøres ut historisk. Du har full oversikt over alle ansatte, fordelt på avdeling, kjønn, alder og årslønn. Du kan enkelt se lønnsutviklingen til hver enkelt ansatt og hvilke stillinger personen har innehatt – og når han/hun jobbet på hvilke avdelinger og prosjekter.

Du får raskt oversikt over personer som har sluttet og kommet tilbake, og når de har vært ute i permisjon. Det er enkelt å finne ut hvem som har fått bonus, når og med link til signerte bonusavtaler.

Fordi Visma Lønn har alle data og historikk år for år, er det også enkelt å begynne på nytt år før du har avsluttet det forrige.

Rapporter og dybdenavigering

Visma Lønn leveres med et godt utvalg av standard rapporter, lister og blanketter. Alle rapporter kan kjøres på både inneværende år og historiske data. Alle rapporter kan også vises direkte på skjerm. De kan skrives direkte til en rekke filformater (Word, Excel, tekstfiler, HTML eller PDF), slik at du kan bearbeide dataene i andre programmer eller sende rapportene med e-post.

Et lite utvalg av rapporter og lister som er standard i Visma Lønn

 • Lønnslipper
 • Banklister
 • Regnskapslister
 • Fraværsstatistikker
 • Avstemmingslister
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Årsoppgaver

Fleksibelt

Visma Lønn er utviklet i dialog med mange av systemets daglige brukere. Det dekker de fleste behov og problemstillinger. Alle registreringsskjermbilder kan enkelt tilpasses med det tabelloppsettet du ønsker. En liten virksomhet trenger kanskje bare å registrere lønnsart og antall eller beløp, mens en større virksomhet har behov for kolonner for hovedbokskonto, reskontro, avdeling og prosjekt.

Større ”frihet”

Systemet gjør det mulig å begynne på nye lønnskjøringer før den forrige er godkjent. Du kan opprette en ny lønnskjøring for remittering selv om du alt har opprettet neste hovedkjøring, noe som gjør det enklere å gjøre korreksjoner eller behandle reiseoppgjør.

Effektiv import og eksport av data

Visma Lønn har veldig fleksible måter for overføring av lønnsdata fra andre systemer. Det er også enkelt å gjøre uttrekk i dataene for distribusjon eller bearbeidelse i Word, Excel etc.

Enkelt, trygt og solid

Selv om mulighetene i Visma Lønn er mange, er systemet er enkelt å bruke. Flesteparten av norske bedrifter er små, og det har vi lagt vekt på i utviklingen av brukergrensesnittet og skjermbildene. Du skal ikke trenge å være lønnsekspert for å bruke systemet, ei heller trenge å gå på kurs i ukevis.

Testet kvalitet

At over 20.000 bedriftene kjører lønn med våre systemer er det tydeligste vitnesbyrdet om at det er trygt og solid. I tillegg følger vi omfattende kvalitets- og testrutiner i forbindelse med videreutvikling og release av nye versjoner. Vi logger alle henvendelser vi får og spør jevnlig våre kunder om innspill og synspunkter.

Lønnsfaglig bistand

Lønn og personal er viktige og omfattende fagområder. Det skjer hyppige endringer i lover og regelverk, og det stilles strenge krav til presisjon og punktlighet. Rett lønn til rett tid er et ufravikelig krav. Visma Kompetansesenter lønn og HR hjelper deg med å holde deg oppdatert. Vi svarer på alle faglige spørsmål rundt lønn og personal, og gir brukerstøtte på programmene Visma Lønn, Visma Avendo Lønn og Visma Travel Expense.

Funksjoner tilpasset ditt behov

Visma Lønn er mer enn et lønnssystem. En rekke funksjoner og muligheter gjør at du i praksis utformer en løsning som passer for deg og din bedrift. Systemet dekker behovene, enten du jobber med lønn daglig eller bare noen ganger i måneden.

For både ledere og lønningsmedarbeidere For en lønningsmedarbeider vil selvfølgelig lønnsutbetaling og personal være vesentlig. Ved lønnsforhandlinger vil programmet kunne bidra med statistikk, historiske data og informasjon om lover og regler. Og for en leder gir den kraftige rapportfunksjonen, kombinert med data fra økonomisystemet, et avansert beslutningsstøtteverktøy.

Funksjonsoversikt – Visma Lønn

Lønnsregistrering/kjøring

 • Lønnsregistrering/kjøring pr. ansatt
 • Lønnsregistrering/kjøring for alle
 • Lønnsregistrering/kjøring for grupper
 • Lønnslipper (papir/e-post)
 • Regnskapslister
 • Forskuddshåndtering
 • Elektronisk betalingsformidling
 • Feriepenger
 • Integrasjon med regnskapsystem
 • Integrasjon med nettbasert reiseregningssystem (Visma Travel Expense)
 • Historikk med alle transaksjoner
 • Full lønnskjøring direkte i registreringsbildet

Fraværsregistrering

 • Standard og brukerdefinerte fraværsmaler
 • Standard og brukerdefinerte fraværskoder
 • Enkel og oversiktlig registrering
 • Registrering i kalender eller tabell
 • Automatiske fraværsalarmer
 • Avvikende fraværsbetingelser pr. ansatt
 • Inntekts- og skatteopplysningsskjema til NAV
 • Oppfølging refundert sykefravær
 • Sykefravær i %, pr kvartal mot i fjor

Standard registre

 • Kontoplan
 • Diverse satser og grenser

Ansvarsenheter/kostnadsbærere (alfanum)

 • Avdeling
 • Prosjekt
 • Kampanje
 • Ekstra1-4

Ansattregister

 • Personalopplysninger
 • Faste transaksjoner
 • Historikk på endringer og faste transaksjoner
 • Årslønn -> månedslønn -> timesats

Lønnsartregister

 • Standard fleksibelt lønnsartregister
 • Kan enkelt tilpasses/ny lages
 • Leveres med Norsk Standard
 • Akkumulatorer

Lønnsstatistikk

 • Full fleksibilitet på utvalg
 • SSBs lønnsstatistikk
 • Full historikk alle rapporter

Integrasjon økonomisystem

(Visma Business, Visma Global, Visma Rubicon, Visma Scenario *)

 • Kontoplan og kostnadsbærere *
 • Ansatte
 • Regnskapsbilag over som bunt *
 • Reskontro og MVA-håndtering
 • Remittering fordringshavere m/KID
 • Transaksjoner fra Time-modul *
 • Grensesnitt og teknologi

Viktig funksjonalitet

 • Helhetlig løsning med Visma Travel Expense og Visma økonomisystem
 • 2 år samtidig
 • Ny(e) kjøring/perioder før forrige avsluttet
 • Reskontro (økonomi integrasjon)
 • Overstyre lønnsartens konto pr. transaksjon
 • MVA-håndtering (persontransport, utlegg)
 • Remittering fordringshavere m/KID (økonomi)
 • Beregning av (Obligatorisk) tjenestepensjon med elektronisk rapportering.
 • Historikk alle rapporter (lønnsslipp m.m.)
 • Dybdenavigering (drill-down) der du trenger det
 • Elektronisk filtilknytning (ansettelsesavtaler, signert bonusavtale osv)
 • Lønnsendring via Excel
 • Lønnstrinn, stilling og ansiennitet (regulativ)
 • Lønnsportal i systemet (internett)
 • Lønns- og produktfaglige oppslagsverk
 • AA-registeret, elektronisk inn- og utmelding
 • Datostyrte transaksjoner (fra/til)
 • Flere (lønns)kontosett avsetninger
 • Klientversjon
 • Klienter kan dele registre (eks. lønnsarter)
 • Maskinell innberetning
 • Altinn-rapportering
 • Skattekort innlesning maskinelt
 • Enkel sporing av transaksjoner
 • Meget fleksibel søk
 • Tiltalende, fleksibelt og intuitivt brukergrensesnitt
 • Felthjelp, skjermbilder og oppgaver/emner
 • Offentlige statistikker (SSB, RTV)
 • Fordele lønnskostnader i %, flere kostnadsbærere
 • Import fra time/tidregistrering og evt fraværstransaksjoner

Dybdenavigering

 • Terminoppgave
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Årsoppgave
 • Lønnsstatistikk
 • Fraværsstatistikk

Rapporter (noen eksempler)

 • Lønnsslipper
 • Bankliste
 • Regnskap/konteringsbilag
 • Journaler
 • Terminoppgaver
 • Altinn
 • AA-register
 • Inntekts- skatteopp. NAV
 • Ønskede rapporter til avd. ledere på mail
 • Fagforeningslister
 • Trekklister
 • SSB (lønn og fravær)
 • Fravær (egne + RTV)
 • Feriepenger
 • Tjenestepensjon
 • Avstemming (dybdenavigering)

Eksport- muligheter

 • Tekstfil (diverse varianter)
 • Word/Excel
 • PDF
 • HTML
 • Andre økonomisystemer